Sähköhuolto Fränti Logo

SUUNNITTELUTYÖT
SÄHKÖASENNUKSET
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KAMERAVALVONTA
KNX-TALOAUTOMAATIO
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT

PÅ SVENSKA


 
Kameravalvonta

Kameravalvontajärjestelmät kuuluvat oleellisena osana kiinteistöjen turvallisuusratkaisuihin. Taloautomaation yhdistäminen hälytys- ja kameravalvontajärjestelmään lisää turvallisuutta ja järjestelmien kokonaishallintaa.

Kameravalvonnan edut ovat kiistattomat. Monipuoliset liikkuvan kuvan tallennusmahdollisuudet ja kontrollointi Internetin ja mobiilimaailman yli lisäävät käytön mielekkyyttä ja mahdollisuuksia valvoa tärkeitä kohteita ja luoda näin turvallisuutta.

 Viiva

Sähköhuolto Fränti logo

SUUNNITTELUTYÖT
SÄHKÖASENNUKSET
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KAMERAVALVONTA
KNX-TALOAUTOMAATIO
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT

PÅ SVENSKA

SÄHKÖHUOLTO FRÄNTI
FÄBODANTIE 291
68620 PIETARSAARI
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook