Sähköhuolto Fränti Logo

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI


 
KNX Fasighetsautomation

Det avancerade KNX fastighetsautomationssystemet integrerar på ett energieffektivt sätt de olika elstyrda systemen i fastigheten. Med systemet kan till exempel belysningen i lägenheterna programmeras till att variera enligt önskemål vid olika tider på dygnet eller på året.
KNX möjliggör bl.a. en ekonomisk energiförbrukning genom att sänka värmebehovet och värmeproduktionen i rätt proportion under alla årstider. KNX samlar in information från olika elapparater som sedan kan kontrolleras, programmeras och styras från en monitor.
Sähköhuolto Elservice Fränti är en auktoriserad montör av KNX-fastighetsautomationssystem. Fråga mera av oss.Viiva

Sähköhuolto Fränti logo
AA-luottoluokitus

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER
SUOMEKSI

ELSERVICE FRÄNTI
FÄBODAVÄGEN 291
68620 JAKOBSTAD
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook