Sähköhuolto Fränti Logo

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI


 
Larmanordningar

Prissänkningen på säkerhetsanordningar har lett till att alla hushåll i dag har tillgång till larmutrustning. Larmanordningarnas popularitet har ökat markant de senaste åren. Larmanordningarna kan kopplas till bl.a. inbrottsdetektorer, branddetektorer, kolmonoxiddetektorer och fuktighetsdetektorer. Larmanordningarna kan styras genom det fasta telefonnätet eller GSM-nätet direkt till din telefon eller till ett bevakningsbolag.Viiva

Sähköhuolto Fränti logo
AA-luottoluokitus

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER
SUOMEKSI

ELSERVICE FRÄNTI
FÄBODAVÄGEN 291
68620 JAKOBSTAD
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook