Sähköhuolto Fränti Logo

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI


 
Planering

Vi utför krävande och lätta, kreativa och enkla elplaneringar i fastigheter enligt kundens önskemål och behov samt enligt de säkerhetskrav som ställs i dag. Vi erbjuder också tips för energieffektiv elanvändning i våra installationsobjekt. Vi utnyttjar de nyaste innovationerna vid förverkligandet av intelligenta elsystem i olika byggobjekt.Viiva

Sähköhuolto Fränti logo
AA-luottoluokitus

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER
SUOMEKSI

ELSERVICE FRÄNTI
FÄBODAVÄGEN 291
68620 JAKOBSTAD
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook