Kameravalvonta

    Kameravalvontajärjestelmät kuuluvat oleellisena osana kiinteistöjen turvallisuusratkaisuihin. Taloautomaation yhdistäminen hälytys- ja kameravalvontajärjestelmään lisää turvallisuutta ja järjestelmien kokonaishallintaa.

    Kameravalvonnan edut ovat kiistattomat. Monipuoliset liikkuvan kuvan tallennusmahdollisuudet ja kontrollointi Internetin ja mobiilimaailman yli lisäävät käytön mielekkyyttä ja mahdollisuuksia valvoa tärkeitä kohteita ja luoda näin turvallisuutta.