Kameraövervakning

    Kameraövervakningssystemen är en väsentlig del av säkerhetslösningarna i fastigheter. Genom att kombinera hemelektroniken till ett larm- och kameraövervakningssystem ökar säkerheten och helhetskontrollen av systemen.

    Kameraövervakningen har klara förmåner. Mångsidiga möjligheter att spela in och kontrollera rörlig bild genom internet och mobilen ökar bekvämligheten och möjligheterna att övervaka viktiga objekt och därmed skapa trygghet.