Larmanordningar Ajax Systems

Prissänkningen på säkerhetsanordningar har lett till att alla hushåll i dag har tillgång till larmutrustning. Larmanordningarnas popularitet har ökat markant de senaste åren. Larmanordningarna kan kopplas till bl.a. inbrottsdetektorer, branddetektorer, kolmonoxiddetektorer och fuktighetsdetektorer. Larmanordningarna kan styras genom det fasta telefonnätet eller GSM-nätet direkt till din telefon eller till ett bevakningsbolag.