Elplanering

Vi utför krävande och lätta, kreativa och enkla elplaneringar i fastigheter enligt kundens önskemål och behov samt enligt de säkerhetskrav som ställs i dag. Vi erbjuder också tips för energieffektiv elanvändning i våra installationsobjekt.

Vi utnyttjar de nyaste innovationerna vid förverkligandet av intelligenta elsystem i olika byggobjekt.