Fasighetsautomation

Det avancerade KNX fastighetsautomationssystemet integrerar på ett energieffektivt sätt de olika elstyrda systemen i fastigheten. Med systemet kan till exempel belysningen i lägenheterna programmeras till att variera enligt önskemål vid olika tider på dygnet eller på året.

KNX möjliggör bl.a. en ekonomisk energiförbrukning genom att sänka värmebehovet och värmeproduktionen i rätt proportion under alla årstider. KNX samlar in information från olika elapparater som sedan kan kontrolleras, programmeras och styras från en monitor.

Sähköhuolto Elservice Fränti är en auktoriserad montör av KNX-fastighetsautomationssystem. Fråga mera av oss.